خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قوانین خاص

  • ۰۵ دی، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون حمایت خانواده

قانون اجرای احکام مدنی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون مطبوعات

قانون هیئت منصفه

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون جرم سیاسی

قانون راجع به استرداد مجرمین

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون صدور چک

قانون راجع به دلالان ( ‌مصوب 7 اسفند ماه 1317 )

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می نمایند

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت